Dette er et eksperiment for at se hvordan at der eventuelt skulle kunne blive behov for at oprette en hovedside tillige til underkategorierne i hovedkategorien “Elektronik”.

Denne side vil så eventuelt kunne indeholde oversigt over samltige de undelriggende post indlæg somkommer til at vedrører omhandle “Smartphones”.

Der er ikke endeligt lagt nogen struktur men alt efter teme valg m.v. vil der forhåbentlig efterhånden fra autørens side blive forteget nogen  mere slagfaste permanente valg så struturen efterhånden bliver mere planlagt og gennemskuelig og ikke mindst overskuelig.