Elektronik

Velkommen til denne hovedkategori “Elektronik”.

Denne hovedkategori “” kommer til at indeholde samltige artkler og anmeldelser som omhandler lektronikse endheder opdelt i hver deres underkategori såsom henholdsvis “”, “”, m.v.

Denne kategori vil iike entydigt indeholde samtlige som vedrører sig omhandler elektronik eftersom at elektronik vil være en temmelig stor.

Der vil med tiden komme mere og mere sturktur på diverse hovedkategorier og hvormed a man blot kan kigge i på vellejkommen siderne for hver enekelt hovedkategori og hermed få belyst opdateirnger m.v.


Samsung Galaxy II

Samsung Galaxy II er jo efterhånden en gammel sag og som man efterhånden måske skulle tage og at slø en streg henover.

Omvendt er det jo ikke særligt bevendt sådan lige af fralefle en sådan med denne begrundelse.

Ligeledes kan man jo blapperere i en uendelighed uden rigtigt at komme nogen steder med livet hvis ikke at man retter anternnerne imode nyere mere moderne tider.


Smartphones

Dette er et eksperiment for at se hvordan at der eventuelt skulle kunne blive behov for at oprette en hovedside tillige til underkategorierne i hovedkategorien “Elektronik”.

Denne side vil så eventuelt kunne indeholde oversigt over samltige de undelriggende post indlæg somkommer til at vedrører omhandle “Smartphones”.

Der er ikke endeligt lagt nogen struktur men alt efter teme valg m.v. vil der forhåbentlig efterhånden fra autørens side blive forteget nogen  mere slagfaste permanente valg så struturen efterhånden bliver mere planlagt og gennemskuelig og ikke mindst overskuelig.


IOT – Internet Of Things

Velkommen til denne hovedkategori “IOT – Internet Of Things”.

Internet Of Things er et forholdsvis nyt begreb da det omhandler hvorfban at man kan interagerer imellem henholdsvis maskiner og enheder som man kan fjernbetjene og syurer via henover internettet.

De sidste ca. 20 år og specielt her inde for de sdiste 5 – 10 år er der sket en temmelig drastisk udviking og tiltag i trit med at flere og flere standarder og teknikker bliver opfundet, udviklet og endelig tager form.

Der er ingen tvivl om at IOT i fremtiden vil være en temmelig stor del af de fleste mennerskers liv uanset om at man selv tager initiativet eller man som person blot venter indtil at tiden indhenter og at man efterhånden vil se disse integreret i alle mulige sammenhl´ænge.